ï»?html> Ìå²ÊË«É«Çò140ÆÚÔ¤²âÌú²¶Í·:安全生产标准化_安全专题_易安ç½?/title> <meta name='Keywords' Content='安全管理,安全教育,事故案例'> <meta name='Description' Content='易安网是由《劳动保护》杂志主办的安全生产门户网站,致力于传播安全生产知识,提供安全博客、安全论坛等安全交流平台ã€?> <meta name='Keywords' Content='安全生产标准化,是通过建立安全生产责任制,制定安全管理制度和操作规程,排查治理隐患和监控重大危险源,建立预防机制,规范生产行为,使各生产环节符合有关安全生产法律法规和标准规范的要求,人、机、物、环处于良好的生产状态,并持续改进,不断加强企业安全生产规范化建设ã€?> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=gb2312"> <style type="text/css"> <!-- body { line-height:20px margin-top: 0px; } td { font-family:"宋体"; font-size: 10.5pt; line-height: 170%; font-weight: normal; } .xinwen-left { background-image: url(//www.vaqhf.tw/zt/aqbzh/bgt.gif); background-repeat: repeat-x; width: 305px; border: 1px solid #104463; font-family: "宋体", "隶书"; font-size: 14px; font-weight: bold; color: #ffffff; border-top: 1px solid #104463; border-left: 1px solid #104463; border-right: 1px solid #104463; border-bottom: 1px solid #104463; } .biaoge a:link{color:#fff;text-decoration:none; } .biaoge a:hover {color:#C9BFDD;text-decoration:none;} .biaoge2 a:link{color:#fff;text-decoration:none; } .biaoge2 a:hover {color:#C9BFDD;text-decoration:none;} .xinwen-left-xian { background-repeat: no-repeat; height: 175px; width: 300px; border-top: 1px solid #C9BFDD; border-right: 1px solid #C9BFDD; border-bottom: 1px solid #C9BFDD; border-left: 1px solid #C9BFDD; padding-left: 6px; padding-right: 5px; } .xinwenl-left-xian { background-repeat: no-repeat; height: 139px; width: 300px; border-right: 1px solid #C9BFDD; border-bottom: 1px solid #C9BFDD; border-left: 1px solid #C9BFDD; padding-left: 6px; padding-right: 5px; } .xinwen-zhong { background-image: url(//www.vaqhf.tw/zt/aqbzh/bgt.gif); background-repeat: repeat-x; height: 22px; width: 360px; border: 1px solid #104463; font-family: "宋体", "隶书"; font-size: 14px; font-weight: bold; color: #ffffff; } .xinwen-zhong-xian { background-repeat: no-repeat; height:140px; width: 360px; border-top: 1px none #C9BFDD; border-right: 1px solid #C9BFDD; border-bottom: 1px solid #C9BFDD; border-left: 1px solid #C9BFDD; } .xinwen-tupian { background-image: url(//www.vaqhf.tw/zt/aqbzh/bgt.gif); background-repeat: repeat-x; height: 22px; width: 653px; border: 1px solid #104463; font-family: "宋体", "隶书"; font-size: 14px; font-weight: bold; color: #FFFFFF; } .xinwen-tupian-xian { background-repeat: no-repeat; height: auto; width: 655px; border-top: 1px none #C9BFDD; border-right: 1px solid #C9BFDD; border-bottom: 1px solid #C9BFDD; border-left: 1px solid #C9BFDD; } .xinwen-sibian { background-repeat: no-repeat; height: auto; width: 300px; border: 1px solid #104463; } --> </style> <link href='//www.vaqhf.tw/skin/Skin10.css' rel='stylesheet' type='text/css'> <style type="text/css"> <!-- .STYLE4 { color: #FFFFFF; font-weight: bold; } .c_content { color: #808081; } .p_list_two li { float:left; } --> .box{ padding-left:10px; margin-top: 12px; margin-bottom: 18px; } h2{ font-size:14px; margin:0px; padding:5px; } ul{ text-decoration:none; padding:0px; margin:0px; } ul li{ float:left; width:310px; height:30px; margin:0px; padding:0px; } .clear{ clear:both; } .box21{ margin-top: 2px; } ul{ text-decoration:none; padding:0px; margin:0px; } ul li{ float:left; height:27px; margin:0px; padding:0px; } .STYLE5 {color: #FFFFFF} a.xinwen-tupian {color:#ffffff;text-decoration:none; } a.xinwen-tupian {color:#ffffff;text-decoration:underline;} </style> <link rel="canonical" href="//www.vaqhf.tw/zt/aqbzh/"/> <meta name="robots" content="noarchive"> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body onmousemove='HideMenu()'> <table width="987" border="0" align="center"> <tr> <td width="981"><table height=70 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=982 align=center bgColor=#ffffff border=0> <tr> <td vAlign=center align=left width=150 height=60> <table height=55 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=150 border=0> <tr> <td><a href="//www.vaqhf.tw/" title="Ìå²Ê60ÒÚ">Ìå²Ê60ÒÚ</a></td> </tr> </table> </td> <td width=832 height=60> <div align=right> <table height=55 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=815 align=center border=0> <tr> <td width="192"><EMBED src="//www.vaqhf.tw/sou.swf" width=190 height=55 type=application/octet-stream quality="high" wmode="transparent"></td> <td style="FONT-SIZE: 12px" width=195> <P align=center><strong class="jfp"><A class=lianjie href="//www.vaqhf.tw/guanzhu/index.html" target=_blank>深度关注</A></STRONG> <A class=lianjie href="/bbs/index.asp?boardid=105" target=_blank>今日话题</A> <A class=lianjie href="//www.vaqhf.tw/anquanfagui/index.html" target=_blank>安全法规</A><BR> <strong class="jfp"><A class=lianjie href="//www.vaqhf.tw/pinglun/index.html" target=_blank>易安评论</A></STRONG> <A class=lianjie href="//www.vaqhf.tw/baoxian/index.html" target=_blank>工伤保险</A> <A href="//www.vaqhf.tw/Soft/index.html" target=_blank>下载中心</A></P></td> <td style="FONT-SIZE: 12px" width=1 height=0><IMG height=55 src="/image/titleline.gif" width=1></td> <td style="FONT-SIZE: 12px" width=205> <P align=center><strong class="jfp"><A class=lianjie href="//www.vaqhf.tw/jishu/List_5307.html" target=_blank>安全技æœ?/A></STRONG> <A class=lianjie href="//www.vaqhf.tw/pingjia/List_5312.html" target=_blank>安全评价</A> <A class=lianjie href="//www.vaqhf.tw/jiaoyu/index.html" target=_blank>安全教育</A><BR> <strong class="jfp"><A class=lianjie href="//www.vaqhf.tw/guanli/index.html" target=_blank>安全管理</A></STRONG> <A class=lianjie href="//www.vaqhf.tw/shiguanli/index.html" target=_blank>事故案例</A> <A class=lianjie href="//www.vaqhf.tw/anquanyue/index.html" target=_blank>å®? å…? æœ?nbsp;</A></P></td> <td style="FONT-SIZE: 12px" width=1><IMG height=55 src="/image/titleline.gif" width=1></td> <td style="FONT-SIZE: 12px" width=190> <P align=center><strong class="jfp"><A class=lianjie href="//www.vaqhf.tw/weisheng/List_5309.html" target=_blank>职业健康</A></STRONG> <A class=lianjie href="//www.vaqhf.tw/wenyi/dasaizs/index.html" target=_blank>原创大赛</A> <A class=lianjie href="//www.vaqhf.tw/Shop/index.html" target=_blank>易安商城</A>  <BR> <strong class="jfp"><A class=lianjie href="//www.vaqhf.tw/shenghuoanquan/List_5315.html" target=_blank>生活安全</A></STRONG> <A class=lianjie href="//www.vaqhf.tw/wenyi/index.html" target=_blank>安全文艺</A> <A class=lianjie href="//www.vaqhf.tw/zhanhui/index.html" target=_blank>展会信息</A>  <BR> </P></td> </tr> </table> </div></td> </tr> </table> </div> <!--导航æ ?-> <div class="snav"> <div align="center" > <table align="center" width=985 bgcolor="#0066CC" height="20"> <tr><td width="21"></td> <td width=58 valign="middle" align="center"> <a href="//www.vaqhf.tw/" title="Ìå²Ê60ÒÚ">Ìå²Ê60ÒÚ</a></td> <td width=58 align="center"> <a href="//www.vaqhf.tw/Article/index.html" title="新闻"><font color="#FFFFFF">新闻</font></a></td> <td width=58 align="center"> <a href="//www.vaqhf.tw/zt/index.html" title="专题"><font color="#FFFFFF">专题</font></a></td> <td width=58 align="center"> <a href="//www.vaqhf.tw/anquanfagui/List_268.html" title="标准"><font color="#FFFFFF">标准</font></a></td> <td width=58 align="center"> <a href="/bbs/index.asp" title="论坛"><font color="#FFFFFF">论坛</font></a></td> <td width=58 align="center"> <a href="/Blog/index.html" title="博客"><font color="#FFFFFF">博客</font></a></td> <td width=58 align="center"> <a href="/QA/Index.aspx" title="问吧"><font color="#FFFFFF">问吧</font></a></td> <td width=116 align="center"> <a href="//www.vaqhf.tw/zazhi2008/2012nd8q/Index.html" class="job_current" title="劳动保护"><font color="#FFFFFF">《劳动保护ã€?/font></a></td> <td width=137> <a href="//www.vaqhf.tw/xdzyaq/xdzyaq2012n4q/index.html" title="现代职业安全"><font color="#FFFFFF">《现代职业安全ã€?/font></a></td> <td width=222 align="right"> <form name="f1" onSubmit="return g(this)"> <table style="margin-top:2px; "><tr><td valign="middle"> <input name=word size="24" maxlength="100"> <input name=tn type=hidden value="bds"><input name=cl type=hidden value="3"><input name=ct type=hidden><input name=si type=hidden value="Ìå²Ê60ÒÚ www.vaqhf.tw" > </td> <td width="40" valign="middle"> <input type="submit" value="搜索" /> </td></tr></table></form> </td><td width="31"></td> </tr> </table></td> </tr> <tr> <td><img src="//www.vaqhf.tw/zt/aqbzh/banner1.jpg" width="985" height="150"> <div class="clear"></div> </td> </tr> </table> <table cellSpacing=0 cellPadding=0 align=center border=0> <tr> <td vAlign=top width=305> <table width="100%" height="176" border=0 cellPadding=0 cellSpacing=0> <tr> <td height="168" vAlign=top> <table cellSpacing=0 cellPadding=0 width=0 border=0> <tr bgcolor="#D5D5D5"> <td vAlign=center class=xinwen-left-xian >    å®‰å…¨ç”Ÿäº§æ ‡å‡†åŒ–,是通过建立安全生产责任制,制定安全管理制度和操作规程,排查治理隐患和监控重大危险源,建立预防机制,规范生产行为,使各生产环节符合有关安全生产法律法规和标准规范的要求,人、机、物、环处于良好的生产状态,并持续改进,不断加强企业安全生产规范化建设ã€?</td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td height="6"></td> </tr> <tr> <td height="6" background="//www.vaqhf.tw/zt/aqbzh/bgg1.gif"></td> </tr> </table> </td> <td width=370 vAlign=top> <table width="97%" height="177" border=0 align=center cellPadding=0 cellSpacing=0> <tr> <td height="169" vAlign=top> <table cellSpacing=0 cellPadding=0 width=361 border=0 align=""> <tr> <td class=xinwen-zhong><table width="360" border="0"> <tr> <td width="153">  <span class="STYLE4">相关文件通知</span></td> <td width="127"> </td> <td width="66"><div class="biaoge"><a href="//www.vaqhf.tw/Category_6581/Index.aspx" target="_blank" class="STYLE4"><font color="ffffff">更多》ã€?/font></a></div></td> </tr> </table></td> </tr> <tr> <td class=xinwen-zhong-xian> <table width="100%"><tr><td><img src="/images/ontop1.gif" alt="热门"></td><td><a href="/zt/aqbzh/81449.html" target="_blank">关于全面推进全国工贸行业企业安全生产标准化建设â€?/a></td></tr><tr><td><img src="/images/ontop1.gif" alt="热门"></td><td><a href="/zt/aqbzh/76510.html" target="_blank">关于切实做好电力安全生产标准化工作的通知</a></td></tr><tr><td><img src="/images/ontop1.gif" alt="热门"></td><td><a href="/zt/aqbzh/76346.html" target="_blank">关于进一步加强企业安全生产工作的通知</a></td></tr><tr><td><img src="/images/ontop1.gif" alt="热门"></td><td><a href="/zt/aqbzh/76345.html" target="_blank">关于继续深化“安全生产年”活动的通知</a></td></tr><tr><td><img src="/images/ontop1.gif" alt="热门"></td><td><a href="/zt/aqbzh/76344.html" target="_blank">关于深入开展企业安全生产标准化建设的指导意è§?/a></td></tr></table> </td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td height="6"></td> </tr> <tr> <td height="6" background="//www.vaqhf.tw/zt/aqbzh/bgg1.gif"></td> </tr> </table> </td> <td width=305 vAlign=top><table cellSpacing=0 cellPadding=0 width=0 border=0> <tr> <td width="305" class=xinwen-left><table width="305" border="0"> <tr> <td width="125" height="25">  <span class="STYLE4">实施指南</span></td> <td width="96"> </td> <td width="64" class="STYLE4"><a href="//www.vaqhf.tw/Category_6582/Index.aspx" target="_blank"><font color="ffffff">更多》ã€?/font></a></td> </tr> </table></td> </tr> <tr> <td class=xinwenl-left-xian> <table width="100%"><tr><td><img src="/images/ontop1.gif" alt="热门"></td><td><a href="/zt/aqbzh/76437.html" target="_blank">AQ/T 3017-2008合成氨生产企业安全标â€?/a></td></tr><tr><td><img src="/images/ontop1.gif" alt="热门"></td><td><a href="/zt/aqbzh/76436.html" target="_blank">AQ/T 3016-2008氯碱生产企业安全标准â€?/a></td></tr><tr><td><img src="/images/ontop1.gif" alt="热门"></td><td><a href="/zt/aqbzh/76435.html" target="_blank">AQ 3013-2008危险化学品从业单位安全â€?/a></td></tr><tr><td><img src="/images/ontop1.gif" alt="热门"></td><td><a href="/zt/aqbzh/76434.html" target="_blank">AQ 2007.2-2006 金属非金属矿山安全â€?/a></td></tr><tr><td><img src="/images/ontop1.gif" alt="热门"></td><td><a href="/zt/aqbzh/76353.html" target="_blank">AQ 2007.4-2006 金属非金属矿山安全â€?/a></td></tr></table> </td> </tr> <tr> <td height="6"></td> </tr> <tr> <td height="6" background="//www.vaqhf.tw/zt/aqbzh/bgg1.gif"></td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td vAlign=top colSpan=2> <table width=670 height="247" border=0 cellPadding=0 cellSpacing=0> <tr> <td width="670" class=xinwen-tupian><table width="668" border="0"> <tr> <td width="243">  <span class="STYLE4">行业考评</span></td> <td width="340"> </td> <td width="73"><div class="biaoge2"><a href="//www.vaqhf.tw/Category_6583/Index.aspx" target="_blank" class="STYLE4"><font color="ffffff">更多》ã€?/font></a></div></td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td height="100" valign="top" class=xinwen-tupian-xian> <div class="box"> <div class="clear"></div> <ul class="jfp"> <li class="jfp"><img src="/images/ontop1.gif" alt="热门"><a href="/zt/aqbzh/76550.html" target="_blank">有色金属压力加工企业安全生产标准化评定â€?/a></li><li class="jfp"><img src="/images/ontop1.gif" alt="热门"><a href="/zt/aqbzh/76548.html" target="_blank">氧化铝企业安全生产标准化评定标准</a></li><li class="jfp"><img src="/images/ontop1.gif" alt="热门"><a href="/zt/aqbzh/76547.html" target="_blank">建筑卫生陶瓷企业安全生产标准化评定标å‡?/a></li><li class="jfp"><img src="/images/ontop1.gif" alt="热门"><a href="/zt/aqbzh/76546.html" target="_blank">商场仓储物流企业安全生产标准化评定标å‡?/a></li><li class="jfp"><img src="/images/ontop1.gif" alt="热门"><a href="/zt/aqbzh/76544.html" target="_blank">发电企业安全生产标准化规范及达标评级标准</a></li><li class="jfp"><img src="/images/ontop1.gif" alt="热门"><a href="/zt/aqbzh/76542.html" target="_blank">机械制造企业安全生产标准化评定标准</a></li><li class="jfp"><img src="/images/ontop1.gif" alt="热门"><a href="/zt/aqbzh/76541.html" target="_blank">尾矿库安全生产标准化评分办法</a></li><li class="jfp"><img src="/images/ontop1.gif" alt="热门"><a href="/zt/aqbzh/76536.html" target="_blank">烟花爆竹生产企业安全生产标准化评审标å‡?/a></li><li class="jfp"><img src="/images/ontop1.gif" alt="热门"><a href="/zt/aqbzh/76513.html" target="_blank">冶金企业(炼钢)安全生产标准化评定标å‡?/a></li><li class="jfp"><img src="/images/ontop1.gif" alt="热门"><a href="/zt/aqbzh/76512.html" target="_blank">平板玻璃企业安全生产标准化评定标å‡?/a></li><li class="jfp"><img src="/images/ontop1.gif" alt="热门"><a href="/zt/aqbzh/76511.html" target="_blank">白酒生产企业安全生产标准化评定标å‡?/a></li><li class="jfp"><img src="/images/ontop1.gif" alt="热门"><a href="/zt/aqbzh/76507.html" target="_blank">冶金等工贸企业安全生产标准化建设评审工â€?/a></li><li class="jfp"><img src="/images/ontop1.gif" alt="热门"><a href="/zt/aqbzh/76506.html" target="_blank">企业安全生产标准化评审申è¯?/a></li><li class="jfp"><img src="/images/ontop1.gif" alt="热门"><a href="/zt/aqbzh/76501.html" target="_blank">全国冶金等工贸企业安全生产标准化考评办法</a></li><li class="jfp"><img src="/images/ontop1.gif" alt="热门"><a href="/zt/aqbzh/76464.html" target="_blank">烟花爆竹经营企业安全标准化考评办法</a></li><li class="jfp"><img src="/images/ontop1.gif" alt="热门"><a href="/zt/aqbzh/76463.html" target="_blank">有色重金属冶炼企业安全生产标准化评定标准</a></li> </ul> </div></td> </tr> <tr> <td valign="top" background="//www.vaqhf.tw/zt/aqbzh/bgg2.gif" style="background-repeat:repeat; height: 15px; border-top: 1px solid #ffffff; border-right: 1px solid #ffffff; border-bottom: 1px solid #ffffff; border-left: 1px solid #ffffff;"></td> </tr> <tr> <td valign="top" background="//www.vaqhf.tw/zt/aqbzh/bgt.gif" class=xinwen-tupian> <div class="biaoge"> <table width="668" border="0"> <tr> <td width="243">  <span class="STYLE4">地方考评</span></td> <td width="340"> </td> <td width="73"><a href="//www.vaqhf.tw/Category_6585/Index.aspx" target="_blank" class="STYLE4"><font color="ffffff">更多》ã€?/font></a></td> </tr> </table> </div></td> </tr> <tr> <td class=xinwen-tupian-xian valign="top"><div class="box"> <div class="clear"></div> <ul class="jfp"> <li class="jfp"><img src="/images/ontop1.gif" alt="热门"><a href="/zt/aqbzh/77156.html" target="_blank">浙江省建筑施工安全标准化管理规定[2012]</a></li><li class="jfp"><img src="/images/ontop1.gif" alt="热门"><a href="/zt/aqbzh/76545.html" target="_blank">广州市工业企业安全生产标准化评定办法</a></li><li class="jfp"><img src="/images/ontop1.gif" alt="热门"><a href="/zt/aqbzh/76543.html" target="_blank">浙江省机械制造行业安全生产标准化企业评â€?/a></li><li class="jfp"><img src="/images/ontop1.gif" alt="热门"><a href="/zt/aqbzh/76481.html" target="_blank">江苏省金属与非金属矿山安全标准化企业考â€?/a></li><li class="jfp"><img src="/images/ontop1.gif" alt="热门"><a href="/zt/aqbzh/76480.html" target="_blank">甘肃省非煤矿山安全标准化推进工作方案</a></li><li class="jfp"><img src="/images/ontop1.gif" alt="热门"><a href="/zt/aqbzh/76470.html" target="_blank">吉林省非煤矿山安全生产标准化评审和咨询â€?/a></li><li class="jfp"><img src="/images/ontop1.gif" alt="热门"><a href="/zt/aqbzh/76469.html" target="_blank">北京市金属非金属矿山安全标准化考评办法</a></li><li class="jfp"><img src="/images/ontop1.gif" alt="热门"><a href="/zt/aqbzh/76468.html" target="_blank">海南省金属非金属矿山安全标准化评定办æ³?/a></li><li class="jfp"><img src="/images/ontop1.gif" alt="热门"><a href="/zt/aqbzh/76467.html" target="_blank">山西省金属非金属矿山安全标准化考评工作â€?/a></li><li class="jfp"><img src="/images/ontop1.gif" alt="热门"><a href="/zt/aqbzh/76466.html" target="_blank">南京市企业安全生产标准化评审工作管理办法</a></li> </ul> </div></td> </tr> <tr> <td height="15" valign="top" background="//www.vaqhf.tw/zt/aqbzh/bgg2.gif" style="background-repeat:repeat; height: 15px; border-top: 1px solid #ffffff; border-right: 1px solid #ffffff; border-bottom: 1px solid #ffffff; border-left: 1px solid #ffffff;"></td> </tr> <tr> <td height="27" valign="top" background="//www.vaqhf.tw/zt/aqbzh/bgt.gif" class=xinwen-tupian><table width="668" border="0"> <tr> <td width="243">  <span class="STYLE4">相关参考资æ–?/span></td> <td width="340"> </td> <td width="73"><div class="biaoge"><a href="//www.vaqhf.tw/Category_6587/Index.aspx" target="_blank" class="STYLE4"><font color="ffffff">更多》ã€?/font></a></div></td> </tr> </table></td> </tr> <tr> <td class=xinwen-tupian-xian valign="top"><div class="box"> <div class="clear"></div> <ul class="jfp"> <li class="jfp"><img src="/images/ontop1.gif" alt="热门"><a href="/zt/aqbzh/77823.html" target="_blank">安全标准化模板之危险作业安全管理办法</a></li><li class="jfp"><img src="/images/ontop1.gif" alt="热门"><a href="/zt/aqbzh/77822.html" target="_blank">安全标准化模板之安全防护设施管理制度</a></li><li class="jfp"><img src="/images/ontop1.gif" alt="热门"><a href="/zt/aqbzh/77821.html" target="_blank">安全标准化模板之相关方安全管理办æ³?/a></li><li class="jfp"><img src="/images/ontop1.gif" alt="热门"><a href="/zt/aqbzh/77820.html" target="_blank">安全标准化模板之职业卫生防治管理制度</a></li><li class="jfp"><img src="/images/ontop1.gif" alt="热门"><a href="/zt/aqbzh/77819.html" target="_blank">安全标准化模板之目标管理制度</a></li><li class="jfp"><img src="/images/ontop1.gif" alt="热门"><a href="/zt/aqbzh/77818.html" target="_blank">安全标准化模板之三级危险点分级管理办æ³?/a></li><li class="jfp"><img src="/images/ontop1.gif" alt="热门"><a href="/zt/aqbzh/77817.html" target="_blank">安全标准化模板之风险评价和控制管理制åº?/a></li><li class="jfp"><img src="/images/ontop1.gif" alt="热门"><a href="/zt/aqbzh/77816.html" target="_blank">安全标准化模板之危险化学品管理办æ³?/a></li><li class="jfp"><img src="/images/ontop1.gif" alt="热门"><a href="/zt/aqbzh/77815.html" target="_blank">安全标准化模板之职业安全卫生隐患排查治â€?/a></li><li class="jfp"><img src="/images/ontop1.gif" alt="热门"><a href="/zt/aqbzh/77814.html" target="_blank">安全标准化模板之变更管理制度</a></li> </ul> </div></td> </tr> <tr> </tr> </table> </td> <td vAlign=top> <table cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0> <tr> <td> <table cellSpacing=0 cellPadding=0 width=0 border=0> <tr> <td width="300" background="//www.vaqhf.tw/zt/aqbzh/bgt.gif" style=" background-repeat: no-repeat; height: 24px; width: 298px; border-top: 1px solid #104463; border-right: 1px solid #104463; border-bottom: 1px solid #104463; border-left: 1px solid #104463;"><div class="biaoge"><table width="305" border="0"> <tr> <td width="153">  <span class="STYLE4">评审工作管理</span></td> <td width="119"> </td> <td width="74"><a href="//www.vaqhf.tw/Category_6586/Index.aspx" target="_blank" class="STYLE4"><font color="#FFFFFF">更多》ã€?/font></a></td> </tr> </table></div></td> </tr> <tr> <td height="225" style=" background-repeat: no-repeat; height: 100px; width: 298px; border-top: 1px solid #104463; border-right: 1px solid #C9BFDD; border-bottom: 1px solid #C9BFDD; border-left: 1px solid #C9BFDD;"><div class="box21"><ul class="jfp"> <table width="100%"><tr><td><img src="/images/ontop1.gif" alt="热门"></td><td><a href="/zt/aqbzh/84838.html" target="_blank">非煤矿山安全生产标准化一级企业名å?/a></td></tr><tr><td><img src="/images/ontop1.gif" alt="热门"></td><td><a href="/zt/aqbzh/76531.html" target="_blank">一级安全生产标准化机械制造企业名å?/a></td></tr><tr><td><img src="/images/ontop1.gif" alt="热门"></td><td><a href="/zt/aqbzh/76530.html" target="_blank">安全生产标准化牌匾式æ ?/a></td></tr><tr><td><img src="/images/ontop1.gif" alt="热门"></td><td><a href="/zt/aqbzh/76529.html" target="_blank">企业安全生产标准化证书样å¼?/a></td></tr><tr><td><img src="/images/ontop1.gif" alt="热门"></td><td><a href="/zt/aqbzh/76527.html" target="_blank">企业安全生产标准化评审报å‘?/a></td></tr><tr><td><img src="/images/ontop1.gif" alt="热门"></td><td><a href="/zt/aqbzh/76509.html" target="_blank">公告:第十二批一级安全生产标准化机械â€?/a></td></tr><tr><td><img src="/images/ontop1.gif" alt="热门"></td><td><a href="/zt/aqbzh/76500.html" target="_blank">全国冶金等工贸企业安全生产标准化一级â€?/a></td></tr><tr><td><img src="/images/ontop1.gif" alt="热门"></td><td><a href="/zt/aqbzh/76482.html" target="_blank">危化品单位安全生产标准化一级企业评审â€?/a></td></tr></table> </ul> </div></td> </tr> <tr> <td height="225" background="//www.vaqhf.tw/zt/aqbzh/bgg3.gif" style=" background-repeat: no-repeat; height: 15px; width: 298px; border-top: 1px solid #ffffff; border-right: 1px solid #ffffff; border-bottom: 1px solid #ffffff; border-left: 1px solid #ffffff;"></td> </tr> <tr> <td height="225" background="//www.vaqhf.tw/zt/aqbzh/bgt.gif" style=" background-repeat: no-repeat; height: 25px; width: 298px; border-top: 1px solid #104463; border-right: 1px solid #104463; border-bottom: 1px solid #104463; border-left: 1px solid #104463;"><div class="biaoge"><table width="305" border="0"> <tr> <td width="153">  <span class="STYLE4">政策解读</span></td> <td width="119"> </td> <td width="74"><a href="//www.vaqhf.tw/Category_6584/Index.aspx" target="_blank" class="STYLE4"><font color="#FFFFFF">更多》ã€?/font></a></td> </tr> </table></div></td> </tr> <tr> <td height="53" style=" background-repeat: no-repeat; height: 100px; width: 298px; border-top: 1px solid #104463; border-right: 1px solid #C9BFDD; border-bottom: 1px solid #C9BFDD; border-left: 1px solid #C9BFDD;"><div class="box21"> <ul class="jfp"> <table width="100%"><tr><td><img src="/images/ontop1.gif" alt="热门"></td><td><a href="/zt/aqbzh/76535.html" target="_blank">《烟花爆竹生äº?经营)企业安全生产标准â€?/a></td></tr><tr><td><img src="/images/ontop1.gif" alt="热门"></td><td><a href="/zt/aqbzh/76534.html" target="_blank">《关于全面开展烟花爆竹企业安全标准化â€?/a></td></tr><tr><td><img src="/images/ontop1.gif" alt="热门"></td><td><a href="/zt/aqbzh/76533.html" target="_blank">《国务院关于进一步加强企业安全生产工â€?/a></td></tr><tr><td><img src="/images/ontop1.gif" alt="热门"></td><td><a href="/zt/aqbzh/76532.html" target="_blank">《危险化学品从业单位安全生产标准化评â€?/a></td></tr><tr><td><img src="/images/ontop1.gif" alt="热门"></td><td><a href="/zt/aqbzh/76508.html" target="_blank">积极推行《企业安全生产标准化基本规范â€?/a></td></tr></table> </ul> </div></td> </tr> <tr> <td height="53" background="//www.vaqhf.tw/zt/aqbzh/bgg3.gif" style=" background-repeat: no-repeat; height: 15px; width: 298px; border-top: 1px solid #ffffff; border-right: 1px solid #ffffff; border-bottom: 1px solid #ffffff; border-left: 1px solid #ffffff;"></td> </tr> <tr> <td height="26" background="//www.vaqhf.tw/zt/aqbzh/bgt.gif" style=" background-repeat:repeat; height: 25px; width: 298px; border-top: 1px solid #104463; border-right: 1px solid #104463; border-bottom: 1px solid #104463; border-left: 1px solid #104463;"><div class="biaoge"><table width="305" border="0"> <tr> <td width="153">  <span class="STYLE4">最新动æ€?/span></td> <td width="119"> </td> <td width="74"><a href="//www.vaqhf.tw/Category_6588/Index.aspx" target="_blank" class="STYLE4">更多》ã€?/a></td> </tr> </table></div></td> </tr> <tr> <td height="27" style=" background-repeat: no-repeat; height: 100px; width: 298px; border-top: 1px solid #104463; border-right: 1px solid #C9BFDD; border-bottom: 1px solid #C9BFDD; border-left: 1px solid #C9BFDD;"><div class="box21"><ul class="jfp"> <table width="100%"><tr><td><img src="/images/ontop1.gif" alt="热门"></td><td><a href="/zt/aqbzh/76913.html" target="_blank">福州所有非煤矿山企业达到安â€?/a></td><td>08-30</td></tr><tr><td><img src="/images/ontop1.gif" alt="热门"></td><td><a href="/zt/aqbzh/76880.html" target="_blank">托克托发电安全生产标准化达â€?/a></td><td>08-29</td></tr><tr><td><img src="/images/ontop1.gif" alt="热门"></td><td><a href="/zt/aqbzh/76591.html" target="_blank">海门市开展危化品从业单位安â€?/a></td><td>08-23</td></tr><tr><td><img src="/images/ontop1.gif" alt="热门"></td><td><a href="/zt/aqbzh/76538.html" target="_blank">安全生产标准化建设存在不平â€?/a></td><td>08-21</td></tr><tr><td><img src="/images/ontop1.gif" alt="热门"></td><td><a href="/zt/aqbzh/76494.html" target="_blank">以水泥企业为试点启动标准化â€?/a></td><td>08-20</td></tr><tr><td><img src="/images/ontop1.gif" alt="热门"></td><td><a href="/zt/aqbzh/76493.html" target="_blank">总局部署和推动危险化学品从â€?/a></td><td>08-20</td></tr></table> </ul></div></td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td></td> </tr> </table> </td> </tr> </table> <table cellSpacing=0 cellPadding=0 width=981 align=center bgColor=#ffffff border=0> <tr> <td height=10> </td> </tr> <tr> <td width="981" height=150 class=bottom_bg> <table width=980 align=center border=0 height="28" style=" background-color:#E7E7E7" > <tr> <td align=right height="28" width="350"> <A href="/lianxi.html" target=_blank >联系我们</A> |</td><td width="90" align="center"> <A href="//www.vaqhf.tw/FriendSite/Index.html" target=_blank>友情链接</A> |</td><td width="90" align="center"> <A href="/Copyright.asp" target=_blank>版权申明</A> |</td><td width="90" align="center"> <A href="//www.vaqhf.tw/exhibition/5219.html" target=_blank>广告业务</A> |</td> <td width="350"><A href="//www.vaqhf.tw/dingzhi/index.html" target=_blank>网站地图</A> </td> </tr></table> <table cellSpacing=0 cellPadding=0 width=980 align=center bgColor=#ffffff border=0> <tr> <td class=bottom_bg height=150> <table cellSpacing=0 cellPadding=0 width="90%" align=center border=0> <tr> <td></td> <td style="FONT-SIZE: 13px" align=middle width="80%">版权:《劳动保护》杂志社 电话ï¼?10-84850376-928 传真ï¼?10-84854726 <br> 主站:www.www.vaqhf.tw 杂志:www.ldbh.com.cn 商城ï¼?<a href="//www.vaqhf.tw/" title="Ìå²Ê60ÒÚ">Ìå²Ê60ÒÚ</a> 安全月:www.anquanyue.cn <br> <a target="_blank">京ICPå¤?1028188å?/a> 京公网安å¤?1010502022994 友情提示:分辨率1024*768显示<br> 地址:北京市朝阳区北苑路172号欧陆大厦Båº?层《劳动保护》·易安网 邮编ï¼?00101 </td> <td vAlign=top align=right> </td> </tr> </table> </td> </tr> </table> </td> </tr> </table> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "") ? "//js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = '//push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>